Yksilöllinen oppiminen tuntuu muotisanalta, jota on innostuttu soveltamaan omissa luokissa läpi peruskoulun ja lukion. Milloin tehdään urakkaa, tehtävälistaa tai kirjaa eteenpäin käyttäen STOP-sivuja tai muita menetelmiä. Menetelmässä on ehdottomasti idean jyvä luokkien monimuotoistuessa entisestään. Innostuneet opettajat myös kehittävät työtään ja jalostavat ideoitaan ja jakavat kokemuksiaan. Kun sovelletaan ajatuksia alakouluun on pysähdyttävä kuitenkin miettimään, minkälaista matematiikka opetamme ja miten. Tulevan opsin luonnoksissa matematiikan opetuksen tehtävänä ”on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua.” Toiminnallisuus ja konkretia ovat myös matematiikan opetuksen keskiössä (OPS 2016 –perusteluonnos, 78). Onko matematiikka oppilaalle hiljaista yksinpuurtamista, tehtävien tekemistä vai luovaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja tutkivaa, yhteisöllistä oppimista? Lue koko kirjoitus…