Kuka?
PhotoPola_2014_07_25 08_36_03Meira Koponen

KM, LO

Olen matematiikan aineenopettajaksi pätevöitynyt luokanopettaja, joka työskentelee tällä hetkellä helsinkiläisessä freinetkoulussa ensimmäisen luokan opettajana. Aloin rakentamaan omanlaista pedagogiikkaa opiskeluaikoina, tavoitteena rakentaa uudenlaista koulua, jossa viihtyvät ja oppivat monenlaiset oppijat. Opettaessani lukion matematiikan ryhmiä törmäsin jatkuvasti oppilaisiin, jotka suhtautuivat matematiikkaan negatiivisesti. Halusin palata opetuksen alkupäähän luomaan sellaista matematiikan opetusta, joka sekä takaisi oppilaille tarvittavat pohjatiedot ja taidot että kasvattaisi oppilaiden itseluottamusta ja loisi positiivista matematiikkakuvaa. Haluan olla mukana luomassa mielekästä ja innostavaa yhteistoiminnallista ja tutkivaa matematiikkakulttuuria.

Debug-External-link-iconMeiran kirjoitukset

Instant_20140725_114514Jouni Koponen

FK

Olen matematiikan ja tietotekniikan opettaja. Opetuksen kehittäminen, uudenlaiset oppilaskeskeiset opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt ovat erityisen kiinnostuksen kohteita. Koen omien koulu- ja opetuskokemusien perusteelle, että opetusta tulisi uusintamisen sijaan uudistaa. Opetuksen kannalta on tärkeää, että pystymme luomaan inspiroivia oppimisympäristöjä käyttäen tvt-välineitä monipuolisesti hyödyksi. Pedagogiikka kulkee kuitenkin aina tekniikan edellä. Innostavaa oppilaslähtöistä opetusta.

Vastaan omaoppi.fi ylläpidosta. Kysymykset ja palautteet voit lähettää:

jouni.koponen [at] omaoppi.fi

Debug-External-link-iconJounin kirjoitukset

 

Mitä?

OmaOppi-blogi on syntynyt vuoden 2014 alussa Meiran ja Jounin lukuisten opetuksen kehittämiseen liittyvien keskustelujen innoittamana.  Kirjoitamme laajasti opetukseen ja oppimiseen liittyvistä aiheista. Yritämme pysyä aiheessa ja pitää kirjoitukset laadukkaina.

Miksi?

Haluamme omalla panoksellamme olla mukana siinä keskustelussa, jota tällä hetkellä opetuksen ja oppimisen ympärillä käydään. Uusia opetuskokeiluja, sähköisiä opetusmateriaaleja ja esimerkiksi erilaisia sovelluksia on julkistettu viimevuosina runsaasti.  Lisäksi uudet opetussuunitelmat lisäävät painetta opetuksen kehittämiseen. Opetuksen uudistamisen on oltava kuitenkin yhteinen projekti. Tästä syystä omaoppi.fi on olemassa.