Kuka?
PhotoPola_2014_07_25 08_36_03Meira Koponen

KM, LO

Olen matematiikan aineenopettajaksi pätevöitynyt luokanopettaja, joka työskentelee tällä hetkellä helsinkiläisessä freinetkoulussa ensimmäisen luokan opettajana. Aloin rakentamaan omanlaista pedagogiikkaa opiskeluaikoina, tavoitteena rakentaa uudenlaista koulua, jossa viihtyvät ja oppivat monenlaiset oppijat. Opettaessani lukion matematiikan ryhmiä törmäsin jatkuvasti oppilaisiin, jotka suhtautuivat matematiikkaan negatiivisesti. Halusin palata opetuksen alkupäähän luomaan sellaista matematiikan opetusta, joka sekä takaisi oppilaille tarvittavat pohjatiedot ja taidot että kasvattaisi oppilaiden itseluottamusta ja loisi positiivista matematiikkakuvaa. Haluan olla mukana luomassa mielekästä ja innostavaa yhteistoiminnallista ja tutkivaa matematiikkakulttuuria.

Debug-External-link-iconMeiran kirjoitukset

Instant_20140725_114514Jouni Koponen

FM 

 Olen opetuksen kehittämisestä ja tulevaisuuden opetusmenetelmistä erityisen kiinnostunut kehittäjä opettaja. Olen Kirkkonummella ma+fy+ke+tvt+mediakasvatuksen lehtori. Mielestäni oppimisen kannalta on tärkeää, että opettajat pystyvät luomaan innostavia ja inspiroivia oppimisympäristöjä käyttäen digi-välineitä monipuolisesti hyödyksi. Pedagogiikan tulee kuitenkin kulkea aina tekniikan edellä. Avaimet hyvään oppimiseen ja opetukseen ovat oppilaiden motivaation ja innostuksen herättämisessä. Oppilaan osallistaminen ja tunne oppimisen omistajuudesta ovat myös tärkeitä. Olemme onnistuneet opettajina jos pystymme tuottamaan nuorillemme pystyvyyden, autonomian ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia.

Toimin Kirkkonummella alueellisena tutor opettajana ja arviointi hankkeessa. Olen ollut tekemässä Kirkkonummen kunnalla tieto- ja viestintätekniikan opetussuunnitelmaa.

Vastaan omaoppi.fi ylläpidosta. Kysymykset ja palautteet voit lähettää:

jouni.koponen [at] omaoppi.fi

https://fi.linkedin.com/in/jounikoponen

Debug-External-link-iconJounin kirjoitukset

Mitä?

OmaOppi-blogi on syntynyt vuoden 2014 alussa Meiran ja Jounin lukuisten opetuksen kehittämiseen liittyvien keskustelujen innoittamana.  Kirjoitamme laajasti opetukseen ja oppimiseen liittyvistä aiheista. Yritämme pysyä aiheessa ja pitää kirjoitukset laadukkaina.

Miksi?

Haluamme omalla panoksellamme olla mukana siinä keskustelussa, jota tällä hetkellä opetuksen ja oppimisen ympärillä käydään. Uusia opetuskokeiluja, sähköisiä opetusmateriaaleja ja esimerkiksi erilaisia sovelluksia on julkistettu viimevuosina runsaasti.  Lisäksi uudet opetussuunitelmat lisäävät painetta opetuksen kehittämiseen. Opetuksen uudistamisen on oltava kuitenkin yhteinen projekti. Tästä syystä omaoppi.fi on olemassa.