About Meira Koponen

KM, LO, työskentelee luokanopettajana helsinkiläisessä alakoulussa.

Posts by Meira Koponen:

Vargan matkassa alkuopetukseen

Tutustuin jo opiskeluaikoina unkarilaiseen Varga-Neményi-menetelmään, joka ainakin pääkaupunkiseudulla on puhututtanut ja ihastuttanut alkuopettajia viime vuosina. Menetelmän ajatuksena on tuoda matematiikka kaikkien saataville – se luo matematiikan käsitteille pohjan lapsen omien kehollisten toimintojen kautta, viipyilee leikkien ja pelien maailmassa ja tuo lapsen käden ulottuville monipuoliset toimintamateriaalit. Sensomotoristen kokemusten kautta edetään vasta kuvalliseen ja kielelliseen ilmaisuun. Laskutaito on tärkeä taito, mutta vain yksi osa matematiikan maailmaa ja Vargassa matemaattista ajattelua pohjustetaan kokonaisvaltaisesti. Lukualueen laajennuksessa ei kiirehditä ja ensimmäisellä luokalla pysytellään lukualueella 0–20. Lue koko kirjoitus…

Lukemaan oppiminen prosessikirjoittamisen kautta, eli miten oppilas oppii lukemaan omaan tahtiinsa

Viikko 1: A-kirjain. Katsotaan Aapisen kuvaa. Tältä näyttää A-kirjain. Tältä kuulostaa A-kirjain. Harjoitellaan aan sanomista tavuissa. Piirretään A-kirjainta. Askarrellaan iso A, jonka sisällä on autoja. Joku lapsista sanoo, että ei Toyota ala A:lla. Ei kun se on auto. A niin kuin auto.

Viikko 2: U – kirjain. Rinse and repeat.

Suurin osa lapsista kyllä tunnistaa jo A:n tullessaan kouluun. Eskarissa opittua ja onhan se aika monen nimessäkin. Oman nimen tunnistaa, vaikka ei osaisi lukea. Kaikki mennään kuitenkin yhdessä. Mitä jos ei pidäteltäisikään ketään? Jokainen etenisi lukemisessa omaan tahtiin. Ville osaa jo kirjaimet V, I, L ja E, Jasmine tietää vielä enemmän.

Lue koko kirjoitus…

Kotkat eivät käytä portaita

Pedagogi oli erittäin huolellisesti valmistellut metodiaan. Hän väitti tieteellisin perustein rakentaneensa portaikon, joka mahdollistaisi pääsyn tiedon eri kerroksiin; hän oli kokeellisesti mitannut porrasaskelmien korkeuden, jotta ne sopisivat keskivertolasten jalkojen mittoihin; sinne tänne hän oli onnistunut sijoittamaan mukavan porrastasanteen, jolla voi vetää henkeä, miellyttävä kaide tuki vasta-alkaneita. Lue koko kirjoitus…

Yksilöllistä matematiikkaa vai yksinäistä kirjan täyttämistä?

Yksilöllinen oppiminen tuntuu muotisanalta, jota on innostuttu soveltamaan omissa luokissa läpi peruskoulun ja lukion. Milloin tehdään urakkaa, tehtävälistaa tai kirjaa eteenpäin käyttäen STOP-sivuja tai muita menetelmiä. Menetelmässä on ehdottomasti idean jyvä luokkien monimuotoistuessa entisestään. Innostuneet opettajat myös kehittävät työtään ja jalostavat ideoitaan ja jakavat kokemuksiaan. Kun sovelletaan ajatuksia alakouluun on pysähdyttävä kuitenkin miettimään, minkälaista matematiikka opetamme ja miten. Tulevan opsin luonnoksissa matematiikan opetuksen tehtävänä ”on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua.” Toiminnallisuus ja konkretia ovat myös matematiikan opetuksen keskiössä (OPS 2016 –perusteluonnos, 78). Onko matematiikka oppilaalle hiljaista yksinpuurtamista, tehtävien tekemistä vai luovaa ajattelua, ongelmanratkaisua ja tutkivaa, yhteisöllistä oppimista? Lue koko kirjoitus…