Lähdin liikkeelle ajatuksesta, millä tavoin saisin helposti ja yksinkertaisesti pelillistämisen ideaa MAA3 kurssille. Oppimateriaalit (opetusvälineet yleisesti) kuuluvat osana oppimisympäristöön. Koska oppimisympäristöllä on vaikutusta myös motivaatioon sekä mm. oppimistuloksiin, halusin työstää ideaa: jos oppilaat saavat valita oppimateriaalinsa esimerkiksi pelillisyyden ja visuaalisuuden mukaan, onko sillä myönteistä vaikutusta opiskeluun (positiivisen palautteen muodossa)? Olisi myös mielenkiintoista havaita, valitsevatko oppilaat pelillistettyjä tai visuaalisesti inspiroiviksi suunniteltuja materiaaleja tavallisten sijaan.

Idean toteutuksen oli oltava mahdollisimman yksinkertainen. Pellistämistä lähdin tekemään visuaalisten ja sisältöa tukevien ideoiden kautta, lisäten itsearvio komponentin saavutuksia (etenemistä) mittaamaan. Pisteiden sijaan käytin värikoodausta. Kuljettuaan ”peliruudut” alusta loppuun, oppilas voi yhdellä silmäyksellä havaita, mikä osa-alue sujui hyvin ja missä saattaisi olla vielä lisäopiskelun paikka. Jonkinlaista itsearvioon perustuvaa pisteytys ideaakin voi jatkossa harkita.

Pohjana on käytetty Pekka Peuran luomia opiskelun etenemistä ohjaavia käsitekarttoja ja oppimispäiväkirjaa. Aiemmin ne ovat olleet kaksi erillistä dokumenttia, mutta nyt päätin yhdistää ne. Käytännössä materiaalit soveltuvat parhaiten yksilöllisen oppimisen mallin mukaan opiskelevien opettajien ja oppilaiden käyttöön. Tämä versio on tyhjä pohja johon voit lisätä tehtävät, sivunumerot (peliruutuihin) ja testien sijainnin. Halusin, että mahdollisimman moni pystyisi muokkaamaan tästä omaan käyttöön sopivan niin ettei käytössä olevat oppimateriaalit rajaa tämän käyttöä.

Alla olevien linkkien kautta voi ladata joko PDF tiedoston tai JPG kuvan. Molemmat ovat painolaatuisia. Saatavilla on myös kysyttäessä EPS tai Illustrator-tiedosto. Jos tarvitset sinun käyttöösi muokatun version, esimerkiksi vähemmän testejä / tekstejä muutettuna / tms, ole yhteydessä: jouni.koponen@omaoppi.fi . Myös palautetta otetaan enemmän kuin mielellään vastaan.

Lataa pelillistetyt ohjaavat materiaalit tästä:
// [JPG] (~4 Mt)
// [PDF] (~30 Mt !! HQ print)